Twitter
Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece - 10 Kasım 2023 (Caner Taslaman & Zafer Duygu & Bülent Şahin Erdeğer & Lütfü Özşahin)
11 Kasım 2023 Cumartesi Süre: 02:38:09

Dinlerin kadim tarihi... Dinlerin kadim tarihi neler anlatıyor? Siyasal gerçeklik teorileri. Yahudilik tarihi. Kudüs tüm dinler için neden kutsaldır? Kutsal Kitaplardaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Sünnilik ve Şiilik arasındaki temel ayrılık nedir? Neden tüm Semavi Dinler Orta Doğu'da ortaya çıkmıştır?

Tarihçi - Yazar Doç. Dr. Zafer Duygu, Felsefeci-İlahiyatçı Prof. Dr. Caner Taslaman, Gazeteci-Yazar Bülent Şahin Erdeğer, Dinler Tarihi Uzmanı Dr. Lütfü Özşahin