Miras Anadolu - 21 Temmuz 2021 (Sakarya'daki küçük üreticilerin yaptıkları çalışmalar neler?)
21 Temmuz 2021 Çarşamba

Anadolu'daki değerli ürünlere ve onları yetiştirenlerin hikayelerine yer veren Miras Anadolu evimize aldığımız gıdanın hasattan sofraya olan yolculuğunu anlatıyor. Miras Anadolu'da Sakarya'da doğal ve sağlıklı beslenme düşüncesiyle bir araya gelen küçük üreticilerin yaptıkları çalışmalarla, yerelde üretimin ve yerelde tüketimin önemi ele alınıyor.